ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน  

ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น และรวดเร็วที่สุด เราได้รวมซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลทั้งหมดมาไว้ที่นี่

งานจ้างผลิตสินค้าและชิ้นส่วน

OEM : Original Equipment Manufacturing